Najbliższe sąsiedztwo

Park Decjusza w Krakowie

Park ten został założony ok. 1535 roku przy ulicy Królowej Jadwigi wraz z willą Decjusza. Miał on być miejscem wypoczynku dla przyjeżdżającego do willi sekretarzakróla Zygmunta Starego, Justa Ludwika Decjusza. Projektem parku zajęli się włoscy architekci (m.in. Jan Cini, Zenobiusz Zanotti). Większość drzew porastających pierwotnie park została zniszczona podczas I wojny światowej przez stacjonujące tu wojsko, braki te uzupełniono po zakończeniu wojny.

źródło: wikipedia.org

Park im. Henryka Jordana w Krakowie

W 1889 r. z inicjatywy dra Henryka Jordana stworzono park na terenie błoń czarnowiejskich w miejscu byłej wystawy rolniczo-przemysłowej zorganizowanej dwa lata wcześniej. Zagospodarowanie parku zlecono w połowie 1888 r. kierownikowi ogrodów miejskich – Bolesławowi Maleckiemu. Po uregulowaniu Rudawy, posadzeniu drzew i krzewów oraz ustawieniu drewnianych pawilonów otwarto nowy krakowski park wraz z boiskami, przyrządami gimnastycznymi i placami do zabaw sportowych.

źródło: wikipedia.org

Ogród Zoologiczny w Krakowie

Zanim powstał współczesny ogród, istniał na Wawelu zwierzyniec. Przebywały w nim m.in. małpy, wielbłądy, lwy, lamparty i wiele gryzoni. Kiedy król Zygmunt III Waza przeniósł swoją siedzibę z Krakowa do Warszawy, zwierzyniec przeżył upadek. W XVIII i XIX wieku powstawały zwierzyńce w różnych miejscach Krakowa, np. w Parku Krakowskim. Działacze Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika – inż. Wincenty Wober, dyrektor Kazimierz Maślankiewicz, Leon Holcer i dr Karol Łukaszewicz wpadli na pomysł, aby ogród zoologiczny umieścić w Lesie Wolskim, tuż obok klasztoru Kamedułów na Bielanach.

źródło: wikipedia.org

Bulwary Wiślane w Krakowie

Zabytkowe budowle hydrotechniczne o funkcji przeciwpowodziowej w Krakowie wzdłuż rzeki Wisły, pierwotnie przewidywane również do funkcji pomocniczych nabrzeży portowych. Składają się głównie z murów oporowych (górnego, wysokiego oraz dolnego ujmującego koryto rzeki, tworzącego nabrzeże przeładunkowe). W linii górnych murów znajdują się murowane schody terenowe dla pieszych oraz brukowane pochylnie do komunikacji kołowej; bocznice kolejowe na poziomie dolnym nie zachowały się. Zespół XIX-XX-wiecznych bulwarów oraz wałów w granicach administracyjnych Krakowa pełni skutecznie kluczową dla bytu miasta funkcję zabezpieczenia przed powodzią, co wykazały doświadczenia wielkich powodzi m.in. w 1970, 1997 i 2010 roku.

źródło: wikipedia.org

Skałki Twardowskiego w Krakowie

Fragment wzgórza zrębowego Krzemionek Zakrzowskich w Krakowie, w sąsiedztwie Zalewu Zakrzówek otoczonego skałami a powstałego w 1990 roku w miejscu dawnego kamieniołomu. Skałki Twardowskiego położone są w północnej części wzgórza zrębowego Krzemionek Zakrzowskich na Zakrzówku w dzielnicy VIII Krakowa. Od Ronda Grunwaldzkiego można dojechać do Skałek ulicami: Monte Cassino, Kapelanka, skąd doprowadza od nich ul. Twardowskiego, natomiast jadąc ul. Kobierzyńska i Ruczaj można dotrzeć do nich od strony zalewu.

źródło: wikipedia.org

Prądnik Korzkiewski

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

źródło: wikipedia.org

Puszcza Niepołomicka

kompleks leśny znajdujący się w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, ok. 20 km na wschód od Krakowa. Zajmuje teren położony w widłach Wisły i Raby. Składa się z kilku oddzielnych kompleksów, niegdyś stanowiących jedną całość. Główny kompleks zajmuje powierzchnię ok. 110 km2. Rozciąga się on między Niepołomicami, a Proszówkami, Baczkowem i Mikluszowicami.

źródło: wikipedia.org

Dolina Będkowska

Zwana też Doliną Będkowicką lub Będkówką – piękna krajobrazowo i posiadająca duże walory przyrodnicze, geologiczne i historyczne dolina potoku Będkówka spływającego z Wyżyny Olkuskiej do Rowu Krzeszowickiego. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ma długość 7-8 km i jest jedną z najdłuższych dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpoczyna się obniżeniem terenu przy drodze krajowej nr 94 z Krakowa do Olkusza, a kończy w przysiółku Łączki. Wygodnym miejscem, skąd można zwiedzić dolinę są Będkowice, gdyż znajdują się w środku pomiędzy doliną Będkowską i Doliną Kobylańską, można więc stąd zwiedzić obydwie doliny.

źródło: wikipedia.org